Весняна міжнародна студентська наукова конференція

 

Студентка 3 курсу, групи ХТ-4 Жулінська Ірина  взяла участь у роботі XIII  Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки». Вона підготувала доповідь з теми «Сучасні тренди ресторанної індустрії». Участь у наукових конференціях дає змогу підвищити практичний рівень фахової підготовки студентів.   Залучення студентів до наукової роботи надає їм  можливості розвитку професійних навичків та поглибленого вивчення дисциплін. Також сприяє успішному становленню майбутнього  фахівця своєї галузі.

 

Тези доповіді опубліковані у збірнику матеріалів конференції в електронному вигляді, який розміщений на сайті коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки.

Жулінська Ірина