В Україні щороку збільшується кількість дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Складні життєві обставини, в яких перебуває дитина, — умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток.

Для майбутніх фахівців з соціальної роботи важливе розуміння особливостей діяльності закладів соціального спрямування з підтримки дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах, і потребують соціальної допомоги з метою їх подолання.

З метою поглиблення знань студентів про складні життєві обставини та заклади з підтримки

дітей та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, 15 лютого 2022 року викладач

Башей О.О. провів відкриту лекцію-бесіду з елементами проблемного навчання в групі СП-12 з дисципліни «Спеціалізовані служби надання соціальної допомоги та послуг» на тему: «Заклади

соціального спрямування з підтримки дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих ситуаціях».

         Протягом лекції студенти у взаємодії з викладачем:

  • систематизували знання, отримані з інших дисциплін за тематикою, що вивчається, здійснювали пошук відповідей на проблемні питання та завдання:
  1. У яких складних життєвих обставинах може опинитися дитина ?
  2. Які основні індикатори складних життєвих обставин дітей ?
  3. Які основні причини можуть зумовити складні життєві обставини дитини ?
  • аналізували вплив складних життєвих обставин на розвиток та поведінку дитини за даними соціологічних досліджень, робили висновки
  • визначили заклади, що надають соціальні послуги дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, в Україні та Черкаській області
  • розглянули особливості надання соціальних послуг дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, у центрі соціальної підтримки дітей та сімей, соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальному центрі матері та дитини
  • вирішували проблемні ситуації