Правила вимови голосних звуків англійської мови

Правила вимови приголосних звуків англійської мови

Правила вимови приголосних словосполучень англійської мови

Тема № 1:

Знайомство. Родина.

Тема № 2:

Артикль в англійській мові.

Дні тижня. Місяці року.

Загальновживані вирази.

Тема № 3:

Займенник.

Пори року. Погода.

Тема № 4:

Іменник.

Моє житло.

Тема № 5:

Числівник.

На вулиці.

Тема №6:

В магазині.

Тема №7:

Простий (неозначений)теперішній час.

Продукти харчування. В ресторані.

Тема №8:

Минулий простий (неозначений) час.

Культурно-розважальні заклади міста.

Тема №9:

Майбутній простий (неозначений) час.

Подорож.

Тема №10:

Types Of Questions – типи запитань.

В готелі.