Зустріч із стейкхолдерами

Важливим методом налагодження партнерських стосунків і співпраці зі стейкхолдерами є зустрічі фахівців-практиків сфери туризму та викладачів спеціальності «Туризм».

Циклова комісія спеціальних дисциплін туристичного спрямування, реалізуючи передові практики, рекомендовані Національним агентством із забезпечення якості освіти, продовжує вивчати думку здобувачів вищої освіти і всіх зацікавлених стейкхолдерів. Втілюється це у плануванні роботи щодо покращення якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Туризм».

10 березня відбулася зустріч адміністрації коледжу та  викладачів спеціальності «Туризм» з Поліщук Богданою, представником  туристичного оператора «Від краю – до краю».

Під час зустрічі розглядали конструктивні питання щодо організації та здійснення вибору студентами фахових навчальних дисциплін. Роботодавці запропонували ряд дисциплін, вивчення яких вимагає сучасний туристичний ринок.

Обговорювалися можливості спільного проведення викладачами та роботодавцями занять зі студентами в коледжі. Адміністрація коледжу  запропонувала представникам туристичного підприємства здійснювати анкетування під час виробничої практики щодо рівня підготовки студентів до практичної діяльності.

Для циклової комісії, яка займається підготовкою студентів за спеціальністю «Туризм»  важливим є збереження напрацьованих форм партнерства і співробітництва зі стейкхолдерами, можливість спілкування викладачів та студентської аудиторії з фахівцями-практиками.