Спецiальнiсть — Фінанси, банківська справа та страхування (Бухгалтерський облiк)
Квалiфiкацiя молодшого спеціаліста — молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
Термiн навчання — 2 роки (на базі 11 класів), 3 роки (на базі 9 класів)

14

Призначення бухгалтера – обліково-економічна робота в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності.
Сучасний бухгалтер – це фахівець, що володіє методологічними засадами бухгалтерського обліку, забезпечує контроль за виконанням усіх облікових операцій шляхом перевірки поточних і звітних документів. Глибокі знання з бухгалтерського обліку, економіки, аудиту, фінансів, права, комп’ютерної техніки забезпечує досконала матеріальна база.

15

Молодший спеціалісти з бухгалтерського обліку може працювати:

  • бухгалтером;
  • бухгалтером-ревізором;
  • касиром;
  • економістом;
  • оператором ПЕОМ на підприємствах різних форм власності;