ПОЛОЖЕННЯ

Положення про педагогічну раду Черкаського комерційного технікуму

Положення про методичну раду технікуму

Положення про відділення Черкаського комерційного технікуму

Положення про предметну (циклову) комісію технікуму

Положення про перевідні та семестрові екзамени

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення  студентів

Положення про проведення практики студентів  Черкаського комерційного технікуму

Положення про підрозділ Черкаського комерційного технікуму щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про навчальні кабінети

Положення про бібліотеку Черкаського комерційного технікуму

Положення про студенський гуртожиток

Положення про студентське самоврядування

Положення про приймальну комісію Черкаського комерційного технікуму

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Черкаському комерційному технікумі

Положення про волонтерську діяльність студентів Черкаського комерційного технікуму

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту